Utskrivningsklare pasienter - Hvem er de og hvor hører de hjemme?

Analysesenteret AS har på oppdrag fra NSF laget en rapport som tar for seg utskrivningsklare pasienter, og analyserer hvem de er og hvor de hører hjemme. Rapporten ble overlevert helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen på et møte i Sykepleiernes Hus onsdag 11. august, og konklusjonene i rapporten har fått store medieoppslag både i aviser i NRK Dagsnytt.

Både rapporten og forordet fra Sykepleierforbundet ligger vedlagt og kan lastes ned.

Rapporten er lagt ut 12. august 2010

VedleggStørrelse
Rapport "Utskrivningsklare pasienter - Hvem er de og hvor hører de hjemme?"2.77 MB
Norsk Sykepleierforbund - Forord til rapporten.394.4 KB