Sykehuskostnader og alder

På oppdrag av Beregningsutvalget for Spesialisthelsetjenesten har Analysesenteret vurdert sammenhengen mellom sykehuskostnader, innsatsstyrt finansiering og alder basert på kostnadsdata fra fire helsefortak. Studien viser stor variasjon i kostnad innenfor grupper som er forutsatt å være kostnadshomogene. Sykehusopphold som grupperes til kirurgiske DRG er bedre finansiert enn medisinske DRG. En stor del av underdekningen kan føres tilbake til pasientopphold, der sykehuslegene har erklært pasienten for utskrivningsklar.

VedleggStørrelse
2008-06-24 Rapport Sykehuskostnader og alder.pdf1.18 MB
2008-06-23 Vedl 3 Sykehuskostnader og alder.pdf1.53 MB