Analysesenteret AS

Analysesenteret er et konsulentselskap som tilbyr kvalitetssikring av pasientadministrative data fra norske helseforetak og sykehus. Selskapet har særskilt kompetanse knyttet til DRG-systemet og den koding som benyttes i forbindelse med Innsatsstyrt Finansiering (ISF).

Videre utfører Analysesenteret oppdrag knyttet til analyse og dokumentasjon av kostnader knyttet til sykehusbehandling og andre oppdrag basert på analyse av anonymiserte pasientadministrative data.

GRUNNLAG:

Analysesenteret (ASL) bygger på erfaringer og kunnskap om medisinsk praksis og medisinsk koding.
Vi har også omfattende kunnskap om pasientadministrative systemer ved norske sykehus.
Videre har vi detaljkunnskaper om DRG systemet og ISF ordningen.

HENSIKT:

  • Bidra til god dokumentasjon av pasientbehandling og ressursbruk ved sykehusene
  • Analyser, kvalitetssikring og tilrettelegging av styringsinformasjon
  • Formidle kunnskap om korrekt medisinsk koding
  • Bidra til at finansieringssystemene virker mest mulig rettferdige

ARBEIDSFORM:

  • Regelmessig gjennomgang av aktivivitetsdata med løpende tilbakemeldinger og dialog med kontaktpersoner ved sykehusene
  • Pasientregnskap, tertialvis og månedlig oppdatering basert på regnskap og aktivitetsdata
  • Opplæring bl.a. i form av målrettede seminarer
  • Revisjon av medisinsk koding